Mindfulness- MIMY

Mindfulness- medveten närvaro – flertusenårig meditationsteknik som syftar till att öka förmågan
att vara närvarande och därmed minska oro, onödig ältande och lidande. Innebär en tvådelad träning med
enkla meditationer och vardagsövningar, som ger ett förhållningssätt som präglas av acceptans och icke dömande.

Används idag brett inom vård, skola och näringsliv.

MIMY -Kombination av Mindfulness och MediYoga.Idag används både MediYoga och Mindfulness på
olika arbetsplatser,skolor  inom sjukvård och psykiatrin. Många vetenskapliga studier har gjorts med goda resultat.
De visar positiv effekt på stress, sömn och bättre livskvalitet.
När man som i MIMY kombinerar Mindfulness och MediYoga med varandra så kompletterarde och förstärker varandras effekt.  Forskning visar att även så lite som 20 minuter daglig träning ger mätbara resultat.